หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

ภาพรวมของเครื่องเลเซอร์

เลเซอร์เป็นเครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์, เครื่องตัดด้วยเลเซอร์, เครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์โดยทั่วไป เครื่องเลเซอร์โดยใช้หลักการทำงานของอุณหภูมิสูงบนพื้นผิวของวัสดุที่จะนำมาประมวลผลตามข้อมูลภายในของกราฟิกของเครื่องเขียนรูปแบบความต้องการของลูกค้าข้อความเป็นต้น

เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นเครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์เงาเช่นแกะสลักไม้หินแกะสลักเป็นต้น

เครื่องแกะสลักเลเซอร์โลหะเช่นเครื่องแกะสลักเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์